Akční plán Evropské komise slibuje podporu podnikání žen

Evropská komise podporuje stávající i nové podnikatele a podnikatelky

„Akční plán podnikání 2020″ Evropské komise reaguje na vleklou ekonomickou krizi, která s sebou nese také vysokou míru nezaměstnanosti. Malým a středním podnikům se obecně nedaří dostat se zpět na úroveň před příchodem krize a ani dosavadní podmínky podnikatelského prostředí k takovému návratu příliš nenapomáhají. Komise si vytyčila za cíl tyto podmínky zlepšit a také oslovit specifické skupiny těch, kteří dosud příliš nepodnikají a umožnit také jim snadnější start.

K opětovnému ekonomickému růstu evropského regionu může dle Komise napomoci právě podnikání a jeho podpora by se měla v nejbližších letech zvyšovat. Komise tak reaguje na specifický vývoj evropského podnikatelského prostředí – růst evropských firem je pomalejší než růst podniků v USA a jen málo nových firem se může řadit mezi světové leadry v oboru. Zájem o podnikání jako alternativu klasického zaměstnání se v evropském kontextu také mírně snižuje. Přitom jsou to právě nově začínající společnosti, které vytvářejí nejvíce nových pracovních příležitostí a jsou proto na trhu práce nepostradatelné.

Akční plán Evropské komise se zaměřuje specificky na malé a střední podnikání, jehož důležitost byla dle Komise dosud spíše opomíjena, a podnikání marginalizovaných skupin, které mají pozici na poli podnikání ztíženu. Komise konkrétně poukazuje na obtížnou situaci seniorů, mladých lidí, nezaměstnaných a také žen, které vytvářejí asi největší podnikatelský potenciál – těmto skupinám by tedy měly být vytvořeny lepší podmínky „na míru“, které jim umožní snadněji se osamostatnit na trhu práce.

Tato snaha bude mít oporu ve třech pilířích – ve vzdělávání budoucích podnikatelů, v obecné optimalizaci podnikatelského prostředí a ve snaze vytvořit dobré podmínky pro specifické skupiny s přihlédnutím k jejich osobitým potřebám. Evropská komise si klade za cíl odbourání strukturálních překážek podnikání, podporu modelu tzv. business angels a navýšení podpory ve všech stádiích podnikání, včetně zajištění přístupu k financím pro začínající podnikatele formou mikroúvěrů. Cílem komise je rovněž zintenzivnění podnikatelského vzdělání, které by se mělo stát součástí kurikul už na základních školách.

Podpora podnikání žen

Komise ukazuje, že situace žen, které se rozhodnou podnikat je specifická a v mnohém obtížná. Pro ženy je složitější na realizaci svého záměru získat potřebné finance i adekvátní trénink a vzdělání. Problémem se může stát i slaďování pracovního života s rodinným, kde ženy tradičně zastávají hlavní pečovatelskou funkci a obvykle tak rodině věnují větší díl času než muži. Cílem Komise je vytvoření celoevropské sítě mentorek, které mohou pomoci začínajícím podnikatelkám při budování businessu od samého počátku. Národní vlády jsou Komisí vyzývány k vybudování zázemí, které je nutné ke slaďování rodiny a práce, tedy především sítě dostupných školek. Státy by kromě zajištění zázemí měly vytvořit také vlastní strategii podpory ženského podnikání, která zohlední překážky, které jsou v dané zemi nejproblematičtější. Jak se k této výzvě jednotlivé státy postaví ovšem teprve uvidíme.

Zdroj: Evropská komise

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Můžete používat následující HTML značky a atributy: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>