Bezpečnost a ochrana zdraví pří práci pro OSVČ – co vše je potřeba?

BOZP – přehled pro začínající podnikatele

 

Předpisy vztahující se k „Bezpečnosti a ochraně zdraví při práci“ (BOZP) jsou pro podnikající důležité, ať už vlastní velkou firmu, mikropodnik, či podnikají jako OSVČ. Podmínky se v těchto případech liší – velké podniky mají povinnosti úměrně více, zatímco OSVČ jich musí dodržovat přece jen méně, i tak se ale jedná o pěknou řádku nutných opatření, která není radno podcenit.

Firmy si na zpracování BOZP většinou najímají externí odborníky, přesto je dobré se v dané legislativě alespoň rámcově orientovat. Na nastavení pravidel BOZP je přitom nutno se zaměřit už v začátcích Vašeho podnikání. Jaké povinnosti tedy OSVČ a firmy z hlediska zákona v rámci BOZP mají?

Nejprve se podíváme na povinnosti OSVČ, těmi jsou:

  1. Průběžně vést evidenci pracovní doby včetně přestávek – a to soustavně a písemně.

  2. Vyhledat a vyhodnocovat rizika práce a stanovovat opatření k jejich odstranění nebo ke snížení jejich působení. Provádět roční prověrku na všech pracovištích a zařízeních, kterou je potřeba písemně zdokumentovat.

  3. Zpracovat vnitřní předpis týkající se poskytování osobních ochranných pracovních pomůcek (OOPP), mycích, čistících a desinfekčních prostředků a ochranných nápojů. O vydávání OOPP je potřeba vést evidenci.

  4. Zavést a vést provozní dokumentaci a dokumentaci o kontrolách a revizích k technickým zařízením, nářadím a elektrickým spotřebičům – tedy vést servisní knížky apod.

  5. Na začátku činnosti je nutno zpracovat plán revizí a kontrol všech zařízení, které ve svém podnikání využíváte.

  6. Šetřit vzniklé pracovní úrazy, vést o nich předepsanou dokumentaci, ohlašovat a oznamovat pracovní úrazy a stanovovat opatření proti jejich opakování – tedy vedení knihy úrazů.

V případě, že má OSVČ provozovnu nebo kancelář, vztahuje se na něj také další povinnost, a to:

  1. Přijmout opatření pro případ zdolávání mimořádných událostí (havárie, požáry), jiných nebezpečí a evakuace zaměstnanců.

Dodejme, že mikrofirmy, tedy podniky do 10 zaměstnanců, musí k stávajícím povinnostem dodržovat ještě několik dalších předepsaných opatření. K výše uvedeným bodům tedy musí ještě:

  1. Zajistit smluvně lékaře, který bude poskytovat zdravotní preventivní péči.

  2. Zpracovat osnovy vstupních a periodických školení zaměstnanců z právních a ostatních předpisů BOZP, o poskytnutí první pomoci. Vést evidenci o poskytnutých školeních.

  3. Provést kategorizaci prací včetně jejich oznámení krajské hygienické stanici, a také informovat všechny zaměstnance o jejich kategorii.

Pokud Vám tento výčet připadá poněkud děsivý, vězte, že reálné dodržování těchto povinností většinou až tak náročné není. Řada uvedených evidencí je poměrně jednoduchá na zpracování i vedení a začínající podnikatelé je brzy rutinně zvládají. Pokud ovšem máte z BOZP přesto obavy, existuje řada firem, které Vám bezpečnost práce zpracují na klíč.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Můžete používat následující HTML značky a atributy: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>