Dotace na podporu sociálního podnikání

Žádosti o dotace na sociální podnikání lze podávat až do června

Sociální prospěšnost firem může nabývat mnoha forem a žádná pevná pravidla ji samozřejmě nesvazují. Pokud ovšem chcete na vznik či fungování sociálního podniku čerpat dotační podporu z Evropských fondů, bude muset Vaše podnikání určité podmínky naplňovat.

Podmínky sociálního podnikání:

 • Podporuje sociální začleňování znevýhodněných osob, a to formou jejich zaměstnávání. Minimálně 40 % z celkového počtu zaměstnanců proto musí pocházet z cílové skupiny zdravotně postižených nebo sociálně vyloučených.
 • Směřuje k maximálnímu zapojení zaměstnanců do rozhodování, a tedy k demokratičtější formě vedení firmy.
 • Většina případného zisku (minimálně tedy 51 %) musí být reinvestována do rozvoje podniku či vzdělávání zaměstnanců.
 • Orientuje se na lokální komunitu a využívání místních zdrojů.

Cílové skupiny zdravotně postižených a sociálně znevýhodněných osob jsou definovány velmi široce. Jedná se vždy o skupiny, které mají složitější postavení na trhu práce, tedy:

 • Osoby se zdravotním hendikepem
 • Osoby po výkonu trestu
 • Osoby pečující o osobu blízkou
 • Dlouhodobě nezaměstnaní, tedy déle než 1 rok vedení v evidenci ÚP
 • Osoby se zkušeností se závislostí na návykových látkách
 • Osoby bez přístřeší
 • Mládež a mladí dospělí
 • Oběti domácího násilí a osoby komerčně zneužívané

Na jaké účely lze dotace z Evropských fondů čerpat?

Dotace z Evropských fondů na projekty sociálního podnikání je možné čerpat již od roku 2009. V současné době jsou otevřeny dvě výzvy, které se zaměřují specificky na podporu sociálního podnikání bez omezení oboru, a které pokrývají investiční i neinvestiční náklady spojené se vznikem a fungováním sociálního podniku.

 • Integrovaný operační program (IOP) nabízí sociálním podnikům až 80% dotaci a to do výše až 200.000 eur. Podmínkou je realizace projektu mimo území hlavního města Prahy a samozřejmě také naplnění idey sociálního podnikání. Z tohoto projektu je možné pokrýt náklady na nákup technického vybavení firmy a náklady spojené s výstavbou či rekonstrukcí budov.
 • Další možnost podpory nabízí Operační program lidské zdroje a zaměstnanost (OP LZZ), který slibuje až 100% dotaci, která stejně jako v případě IOP může činit až 200.000 eur. Z tohoto programu je možné hradit mzdy realizačního týmu projektu a částečně i zaměstnanců z cílové skupiny, nákup služeb ale doplňkově i nutné drobné stavební úpravy.

Oba programy se ve své nabídce doplňují a jsou provázané. Úspěšnost žádostí bohužel není příliš vysoká, ale vzhledem k výši podpory, kterou je možno získat, by byla škoda tuto příležitost nevyužít. Možnost podávání žádostí je do června 2013 – u OPLZZ konkrétně do 28. 6. 2013; u IOP do 30. 6. 2013.

 1. ZDENĚK ŠEFČÍK

  DOBRÝ DEN. CHCI ZALOŽIT PRODEJNU BARVY A LAKY. BUDU ZAMĚSTNÁVAT 100% OSOBY SE ZDRAVOTNÍM HENDIKEPEM. NÁM ZÁJEM O DOTACE NA NÁKUP BAREV A LAKŮ , VYBAVENÍ PRODEJNY, DROBNÉ STAVEDNÍ ÚPRAVY.
  DĚKUJI ZA INFO
  ZDENĚK ŠEFČÍK

  1. Katerina Strzelcova

   Vážený pane Ševčíku,
   dotace na nákup zboží bohužel nelze čerpat. Jiná je situace v případě vybavení prodejny a její rekonstrukce. Dotaci v roce 2013 poskytoval Integrovaný operační program, který podporoval tzv. sociální podniky a jejich investiční aktivity. Dotace představovala 85 %. V tuto chvíli ale není možné odhadnout, jestli podobný program bude vyhlášen v roce 2015 a za jakých podmínek.

   Děkujeme, že jste se na nás obrátil.nn1nn1

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Můžete používat následující HTML značky a atributy: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>