Drahá úřední razítka na veřejných listinách v rámci EU končí

Zbytečná a nákladná administrativa bude v případě přeshraničních operací omezena

Evropská komise předložila návrh, kterým chce snížit byrokracii v rámci Unie, která nepříjemně komplikuje život firmám i jednotlivcům. Podle tohoto návrhu by se už nemusely některé veřejné listiny opatřovat úředním razítkem k prokázání jejich pravosti v jiném členském státě EU, než ve kterém byly vydány. V současnosti je ověřování pravosti listin velmi nákladné i časově náročné. Je totiž nutná tzv. apostilace, jejíž pomocí orgány veřejné správy dalších států prokazují, že veřejné listiny nebo podpisy státních úředníků na listinách jsou pravé.

Tyto problémy se týkají nejen běžných občanů ale také firem, které provozují činnost v různých zemích v rámci jednotného trhu EU. Firmy bývají například vyzývány k tomu, aby v případě přeshraničních operací předložily ověřené veřejné listiny prokazující jejich právní status. Tyto požadavky vznikly v době, kdy země měly důvěru pouze v doklady, které pocházely z ministerstva zahraničí jiného státu. Návrh Komise tak symbolicky dokládá, že v dané fázi rozvoje EU již nemá smysl nedůvěřovat ani nižším veřejným institucím, jako jsou například matriky. Evropská komise proto navrhla zrušení apostilních razítek a dalších komplikovaných administrativních požadavků na ověřování veřejných listin u lidí, kteří žijí a pracují v jiném členském státě, než je členský stát jejich původu.

„Když kvůli stěhování do zahraničí musíte splnit všechny ty nákladné formality, protože musíte dokázat, že váš rodný list je skutečně rodným listem nebo protože prostě potřebujete použít osvědčení o založení vaší firmy, stane se z toho všeho jedno velké ověřovací martyrium. Slyšela jsem nespočet příběhů o tom, kolik úsilí museli lidé vynaložit, aby splnili všechny požadavky, o jejichž smyslu měli pochybnosti. Komise chce svým návrhem usnadnit firmám i jednotlivcům život v situacích, kdy chtějí využít svého práva na volný pohyb v EU.“, argumentuje místopředsedkyně Evropské komise Viviane Redingová, komisařka EU pro spravedlnost.

Podle přijatého návrhu Komise si již jednotlivci a firmy nebudou muset pořizovat nákladné „legalizované“ verze nebo „ověřené“ překlady úředních dokladů, pokud budou například chtít zaregistrovat svou firmu či požádat o povolení k pobytu. Dohromady dvanáct kategorií veřejných listin bude automaticky osvobozeno od některých formalit, které jsou v současnosti každoročně vyžadovány u 1,4 milionu dokumentů v EU. Zrušením těchto požadavků ušetří občané a podniky v EU na 330 milionů eur, o úspoře času a nepříjemností spojených s obíháním úřadů ani nemluvě.

Nová pravidla zjednoduší formality tím, že:

• zrušení povinnosti „legalizace“ a „apostilace“;

• odstraní povinnost předkládat ověřenou kopii spolu s originálem veřejné listiny a místo toho umožní předložit spolu s originály pouze neověřené kopie;

• zajistí povinnost akceptovat neověřené překlady veřejných listin vydaných

orgány ostatních členských států;

• umožní používat volitelně vícejazyčné standardizované formuláře EU;

• zlepší administrativní spolupráci mezi členskými státy, která napomůže potírání podvodů.

Zdroj: Evropská komise (upravená TZ)

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Můžete používat následující HTML značky a atributy: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>