EK zveřejnila sérii doporučení na míru České republice

Jak dle EK vyvést Evropu z vleklé krize?

Evropská komise přijala sérii doporučení členským státům EU, které mají podpořit oživení ekonomiky a pomoci vyvést Evropu z vleklé krize. Doporučení jsou přizpůsobena podmínkám v jednotlivých zemích a vychází z analýzy specifických podmínek každého státu. Návrhy opatření, které by měla Česká republika implementovat, poukazují na mnohé problematické body českého systému a dotýkají se i zdraví podnikatelského prostředí u nás. Která problematické oblasti to jsou?

Přehnaná regulace povolání

Česká republika ve srovnání s ostatními zeměmi EU vykazuje vysokou míru regulace povolání a živností. Vstupní bariéry do mnoha oborů jsou přehnaně velké a zbytečné. Jak ukazují zkušenosti z ostatních zemí, vysoká míra regulace není nutná a klade pouze nesmyslné překážky lidem, kteří se chtějí v daných oborech uplatnit. Určitá míra regulace povolání je rozhodně nutná, zrušení nepotřebných regulací by však mohlo podpořit zaměstnanost či zvýšit ochotu podnikat mezi lidmi, kterým v současné době brání fakt, že nedisponují nutnými „papíry“. (Mimochodem, na tento problém jsme na stránkách Podnikatelka.info upozorňovali již dříve v článku o přehnané regulaci živností: http://www.podnikatelka.info/prilisna-regulace-zivnosti/).  

Pracovní trh

Česká republika by dle Komise měla podporovat zaměstnanost osob z těch skupin, které jsou na současném trhu práce výrazně podreprezentovány. Jako hlavní příklad jsou uváděny matky s malými dětmi, jejichž nezaměstnanost je v Česku jedna z nejvyšších v EU. Česká republika by proto měla zajistit kvalitní a dostupnou předškolní péči.

Tip: Lidé po delší rodičovské pauze čelí také bariérám ze strany samotných zaměstnavatelů. Pokud se chcete zorientovat v pracovním trhu či se připravit na nové otázky zaměstnavatelů ohledně Vašeho rodičovství, zkuste využít novou bezplatnou webovou poradnu sdružení Aperio, více na: http://www.podnikatelka.info/sdruzeni-aperio-pomaha-rodicum-pri-hledani-prace/.

Kromě rodičů, vracejících se po rodičovské dovolené, jsou další podreprezentovanou skupinou také starší lidé. Podpora zaměstnanosti starších lidí je dle Komise nutná také kvůli omezení zátěže důchodového systému.

Vzdělávání

Výkony českých žáků v mezinárodním srovnávání dosahují dlouhodobě nízkých výsledků. Na tento stav se upozorňuje již delší dobu, přesto se mění jen málo. Vzdělanost a schopnost uplatnit znalosti v praxi je přitom bezesporu zásadním ukazatelem. Komise proto vyzývá Českou republiku k reformě škol a univerzit, která zajistí, aby tyto instituce nabízely schopnosti a dovednosti uplatnitelné na trhu práce a podporovaly odborné praxe studentů již v době studia.

Veřejná správa, daně a vysoký schodek státního rozpočtu

Komise kritizuje nízkou efektivitu české veřejné správy a vysokou míru korupce.  Zadávání veřejných zakázek dle Komise není dostatečně průhledné a Česká republika by v této oblasti měla přijmout novou legislativu.

Komise upozorňuje také na vysokou míru zdanění práce a navrhuje přesunout zdanění do oblastí, které méně omezují růst.

 

Zdroj: ec.europa.eu

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Můžete používat následující HTML značky a atributy: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>