Eurobarometer zkoumal názory evropských občanů na rovnost žen a mužů

Průzkum se zaměřil také na téma rovnosti v rozvojových zemích

U příležitosti Mezinárodního dne žen zveřejnila Evropská komise výsledky průzkumu Eurobarometer s názory evropských občanů na rovnost žen a mužů a také na téma postavení žen v rozvojových zemích. Průzkumu se zúčastnilo více než 25 000 občanů ze všech 27 členských států.

Jak se v průzkumu ukázalo, více než devadesát procent Evropanů se domnívá, že rovnost žen a mužů zlepšuje obecné fungování společnosti a že veškeré programy pomoci by měly brát zvláštní zřetel na ženská práva. Pokud jde o názor na rovnost žen a mužů, byly odchylky ve výsledcích průzkumu v jednotlivých zemích pozoruhodně malé a nepřesáhly rozdíl deseti procent. Nejvíce s tímto tvrzením výsledky souhlasili obyvatelé Švédska, Nizozemska a Rumunska (ve všech 96 %) a nejméně v Lotyšsku, ve Slovinsku (obě země 87 %) a v Estonsku (86 %). V České republice výše uvedený názor sdílí 91 % respondentů.

Ženy v rozvojových zemích

Kromě obecných výsledků se Eurobarometer zaměřil na téma rovných práv žen a mužů v rozvojových zemích. Většina respondentů se domnívala, že ženy v rozvojových zemích jsou častěji než muži konfrontovány s fyzickým násilím (83 %, ČR 91 %), s problémy v přístupu ke vzdělávání (63 %, ČR 68 %), nedodržováním základních lidských práv (EU i ČR 61 %) a chybějícím příjmem či zaměstnáním (61 %, ČR 65 %).

Podle více než tří čtvrtin dotázaných by zvýšení počtu žen na vedoucích pozicích v rozvojových zemích napomohlo lepšímu dodržování lidských práv (ČR 78 %), přičemž 72 % (v ČR 66 %) respondentů uvedlo, že by rovněž došlo ke zlepšení životních podmínek, a 65 % (v ČR rovněž 65 %) věří, že by to zabránilo konfliktům a válkám.

Se zájmem pozoruji, kolik lidí se domnívá, že ženy na mocenských pozicích mohou mít pozitivní dopad. Je nezbytné, aby každá žena, bez ohledu na to, kde žije, měla možnost využít svého potenciálu.“ uvedl k výzkumu eurokomisař pro rozvoj Andris Piebalgs.

Situace není vyřešena ani v EU

Problémy rozvojových zemí a zemí EU se ve věcech rovnosti liší, přesto můžeme říci, že vyřešeny nejsou nikde. Dle nejnovějších údajů zveřejněných Evropskou komisí je například stále přítomen rozdíl v odměňování žen a mužů (či průměrný rozdíl mezi hodinovými výdělky žen a mužů) – v celé EU je to průměrně 16,2 %, v Česku tento rozdíl činí dokonce 25 %.

Zdroj: Evropská komise

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Můžete používat následující HTML značky a atributy: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>