Evropské ceny za podporu podnikání 2012

Evropská komise zvolila 6 nejlepších projektů podporujících podnikání

Převzatá TZ: Evropské ceny za podporu podnikání 2012: Vítězové

“Jména vítězů 6. ročníku Evropských cen za podporu podnikání byla slavnostně vyhlášena na shromáždění malých a středních podniků, které se konalo 15. listopadu na Kypru. Hlavní cenu poroty získal projekt Outset z Velké Británie. Tento projekt byl vybrán za svůj jedinečný přístup k podporování začínajících podnikatelů proto, že napomáhá nejvíce znevýhodněným skupinám ve společnosti najít si práci prostřednictvím samostatné výdělečné činnosti a podnikání. Ceny za podporu podnikatelských aktivit zaměřených na nové a inovativní řešení místních otázek získaly také Kypr, Švédsko, Itálie, Portugalsko a Turecko.

Následujících šest vítězů obdrželo Evropské ceny za podporu podnikání 2012:

Velká cena poroty: Organizace pro podporu ekonomického rozvoje a podnikání YTKO (Outset)

Velká Británie: Podpora a povzbuzení chuti do podnikání u těžko dosažitelných skupin

Program Outset je navržen tak, aby ukázal nezaměstnaným, že samostatná výdělečná činnost a podnikání jsou realistickou alternativou nezaměstnanosti. Program byl vyvinut s cílem napomáhat těm nejvíce znevýhodněným skupinám, včetně osob dlouhodobě nezaměstnaných, nedávno propuštěných ze zaměstnání a osob se zdravotním postižením. Jedinečným způsobem tak přistupuje k podporování začínajících podnikatelů. Snaží se o změnu názorů na schopnosti těchto skupin založit malý podnik. Do programu Outset se od jeho počátku zapojilo již více než 6000 lidí.  Z nich 673 založilo firmu, a společně tak vytvořili 890 pracovních míst.

Kategorie Podpora podnikatelského ducha

Kypr: Podpora podnikatelské činnosti žen díky snadnému přístupu k financování

Družstevní banka pro ženy (Women’s Cooperative Bank) se snaží podporovat podnikatelskou činnost žen a umožnit jim snadný přístup k financím prostřednictvím družstevní banky založené ženami-podnikatelkami. Od počátku projektu se zvýšil podnikatelský podíl žen na Kypru z 12% v roce 2001 na dnešních 28%.

Kategorie Investice do dovedností

Švédsko: Pěstování přenosu znalostí a digitální vizualizace

Campus i12 Visualisation Park byl založen za účelem rozvoje centra digitálních vizualizačních technologií a podnikatelských činností ve venkovském vojenském městečku Eksjö. Od svého založení v červenci 2009 se počet partnerských organizací více než zdvojnásobil, a to na více než 100. A co je nejdůležitější, studenti mají větší zájem stát se sami podnikateli.

Kategorie Rozvoj podnikatelského prostředí

Itálie: Řešení problémů, kterým čelí malé a střední podniky v městských oblastech

FaciliTO je model, který přijalo město Turín k řešení problémů, se kterými se setkávají malé podniky v málo prosperujících městských oblastech. Umožňuje přístup k poradenství a financování.  Více než 200 podniků už použilo služeb iniciativy FaciliTO a z nich 93 obdržely finanční podporu.

Kategorie Podpora internacionalizace podnikání

Portugalsko: Spolupráce na uvedení vín z oblasti Douro na světový trh

Douro Boys: Skupina pěti malých výrobců vín z regionu Douro, jejímž účelem je výměna informací a vzájemná podpora vedoucí k soustavnému zlepšování kvality vyráběných vín, spolupracovala na vytvoření značky a na uvedení vín z regionu na světový trh. Výsledkem je zvýšení vývozu vína od výrobců o 134%.

Zodpovědné a otevřené podnikání

Turecko: Pomoc zdravotně postiženým osobám k pracovním příležitostem

Disabled at Work – zdravotně postižení na pracovišti, je společný turecko-holandský projekt, který má za cíl pomoci zdravotně postiženým osobám na pracovišti poskytováním příslušných školení a mentorských programů. Výsledkem je 194 vyškolených osob a 65 zaměstnaných.

Porota také udělila zvláštní uznání třem inovativním projektům z Nizozemska, Litvy a Estonska.

De Torteltuinen B.V. (Nizozemsko): „Pěstování“ podnikatelského ducha u dětí

Tohoto projektu ve čtvrti Groningen se zúčastnilo více než 500 dětí ve věku 10-12 let. Založily zahradu, ve které pěstují vlastní produkty a zároveň si tak osvojují podnikatelské dovednosti.

Centrum pro rejstříky a informační systémy (Estonsko): Roční elektronická hlášení

Elektronické hlášení e-Annual umožňuje estonským podnikatelům podávat roční výkazy prostřednictvím elektronického mechanizmu e-Reporting z Centrálního živnostenského rejstříku, což zatím vedlo k úsporám více než 4,5 miliónů EUR.

Rozvojový program OSN (Litva):Zavedení jednotného přístupu k sociální odpovědnosti podniků

Litva: Program GATES vznikl v Litvě na základě Rozvojového programu OSN. Program nabízí školení a podporu více než pěti stům malých a středních podniků s cílem zavést jednotný přístup k sociální odpovědnosti podniků. Dosud se v Litvě do projektu zapojilo více než 2 500 osob z více než 500 malých a středních podniků.“

Zdroj: http://ec.europa.eu

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Můžete používat následující HTML značky a atributy: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>