Hybnou silou inovací jsou malé a střední podniky

ČR za průměrem EU v inovacích zaostává

EU zveřejnila přehled inovativnosti jednotlivých zemí unie. Jak se ukazuje, inovativnost EU jako celku se navzdory pokračující hospodářské krizi každým rokem zvyšuje, rozdíly mezi zeměmi se ovšem prohlubují. Zjednodušeně můžeme říci, že ty státy, které již v minulosti inovovaly, v inovacích nadále rostou a ostatní spíše stagnují. Celkové pořadí zemí EU tak zůstává poměrně stabilní: první je Švédsko, následuje Německo, Dánsko a Finsko. Oproti minulému roku se nejvíce zlepšilo Estonsko, Litva a Lotyšsko. Česká republika pak skončila pod průměrem EU, úroveň inovací u nás je tedy poměrně nízká. Pro srovnání, na podobné úrovni se nacházejí země jako Itálie, Španělsko, Portugalsko, Řecko, Slovensko či Malta.

Podpora inovací malých a středních podniků

EU nadále považuje podporu inovací za svou prioritu a inovativnost vnímá jako zásadní pro dosažení konkurenceschopnosti regionu. Hospodářská krize měla v některých částech Evropy nepříznivý dopad na inovační činnost, pokud si však chceme udržet globální konkurenceschopnost a obnovit hospodářský růst v Evropě, je  dle EU nutné do inovací a podpory podnikání více investovat. Hlavní hybnou silou inovací jsou přitom malé a střední podniky, na které by měla podpora směřovat především. Samotný pojem „inovace“ je často zbytečně mytizovaný a  chybně propojený pouze s vědou a výzkumem, inovovat se přitom dá v široké řadě oblastí, a to právě  i v malých a začínajících firmách.

EU v mezinárodním srovnání

Ze srovnání s ostatními evropskými zeměmi vyplývá, že inovační jedničkou je Švýcarsko, které je v tomto směru stabilně lepší než všechny země EU. Znovu se také potvrdilo, že v míře inovativnost EU předčí Jižní Korea, Spojené státy a Japonsko. Náskok Jižní Koreje se přitom neustále zvyšuje, naopak rozdíl mezi průměrem EU a USA či Japonska se ve prospěch Evropy snížil téměř na polovinu. Za těmito zeměmi však EU stále významně zaostává, zejména pokud jde o výdaje podniků na výzkum a vývoj, spolupráci veřejného a soukromého sektoru, patenty a terciární vzdělávání. EU nadále zůstává před Austrálií, Kanadou, Brazílií, Ruskem, Indií, Čínou a Jihoafrickou republikou.

Zdroj: Evropská komise

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Můžete používat následující HTML značky a atributy: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>