Jak na podnikatelský plán

Co by měl obsahovat a proč jej vlastně psát

Podnikatelský plán napište nejen kvůli bance

Podnikatelský plán je, zjednodušeně řečeno, dokument popisující Vaše budoucí podnikání. Mít jej sepsaný není vždy nutností, ale velmi pravděpodobně jej nakonec potřebovat budete – je požadován bankami při schvalování úvěru, při podávání žádosti o dotace z Eurofondů i od státu, je nutný při komunikaci s investory i mnoha dalšími subjekty. Sepsaný podnikatelský plán je ale užitečný i pro začínající podnikatele samotné – při jeho psaní si nejlépe uvědomíte silné i slabé stránky Vašeho záměru, zmapujete konkurenci a vytvoříte si realistický náhled na potenciál rozvoje Vašeho podnikání.

Co by měl podnikatelský plán obsahovat?

Představení projektu – co bude předmětem Vašeho podnikání? Jak daleko jste s přípravou?

Představení Vás i Vašeho týmu – zdůrazněte Vaše vzdělání a relevantní zkušenosti v oblasti blízké Vašemu podnikatelskému záměru. Kromě představení týmu na tomto místě také jasně rozdělte kompetence v rámci firmy.

Produkt či služba – co je Vaším produktem či službou, jaké potřeby zákazníků naplňuje?

Vybavení a technologie – co vše budete k podnikání potřebovat?

Vymezení trhu – kdo budou Vaši zákazníci, jak velký trh chcete obsáhnout?

Analýza konkurence – zmapujte konkurenci ve Vašem oboru – co nabízí a co naopak neumí? Popište, v čem budete odlišní, co je Vaší konkurenční výhodou. Více se dozvíte v článku: Analýza konkurence

SWOT analýza

S = Strenghts = Silné stránky

W = Weaknesses = Slabé stránky

O = Opportunities = Příležitosti

T = Threats = Hrozby

V rámci SWOT analýzy popisujeme silné a slabé stránky našeho záměru, a zaměřujeme se také na vnější hrozby a příležitosti dalšího rozvoje. Díky SWOT analýze prokážete, že jste si vědomi nejen Vašich silných ale i slabých stránek, a že s nimi umíte pracovat. Analýzu udělejte poctivě a pečlivě, bude působit důvěryhodněji než přehnaně optimistický a naivní výčet samých výhod bez slabších bodů a hrozeb. Jak hrozby, tak slabé stránky ale nenechávejte bez komentáře. V následujících odstavcích s nimi pracujte a snažte se najít způsoby, jak je eliminovat. Více se dozvíte v článku: SWOT analýza

Marketing – rozepište, jaké reklamní kanály hodláte využít při propagaci Vaší firmy. Zaměřte se také na podrobnější popis podpory prodeje – například nastavení množstevních slev, slev pro stálé zákazníky apod. Více o efektivní marketingové strategii se dozvíte v článku: Marketingová strategie

Harmonogram – plán rozvoje firmy

Finanční plán – předpovědi výnosů, nákladů a hotovostních toků. Vypočítejte si také svůj předpokládaný „bod zvratu“, tedy moment, kdy Vaše firma začne být zisková. Buďte ve svých výpočtech realističtí a počítejte s prvotními obtížemi zaujmout pro svou službu či produkt zákazníky, s občasným pozdním splácením faktur či se slevami, které budete muset poskytovat apod.

Jaký by měl podnikatelský plán být?

Kvalitně a realisticky zpracovaný, zároveň jasný a srozumitelný. Snažte se nepoužívat odbornou hantýrku nebo ji alespoň vysvětlete – plán většinou předkládáte lidem mimo Váš obor, přesto mu musí dobře porozumět a zaujmout je. Délka podnikatelského plánu závisí na Vás, měl by ale zahrnovat všechny výše zmíněné body. U začínajících podnikatelů bez historie bývá dlouhý přibližně 10 stran, při složitějších projektech ale třeba i 30.

TIP: Plán by také v neposlední řadě měl být vizuálně přitažlivý, protože dobré grafické zpracování dodá punc kvality a pečlivosti i obsahu. Nepodceňte to. Je-li Váš produkt hmatatelný, připojte k podnikatelskému plánu fotografie a nákresy. Zjednodušeně můžeme říci, že vše, co lze vizualizovat, bychom také vizualizovat měli.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Můžete používat následující HTML značky a atributy: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>