Nedostatek školek je celoevropský problém

Jak je na tom se školkami Evropa i Jihomoravský kraj?

Země Evropské unie se dohodly na tom, že chtějí zvyšovat zaměstnanost a dostupnost předškolní péče. Tzv. barcelonské cíle schválené v roce 2002 obsahují mimo jiné požadavek 75% zaměstnanosti a uvádí, že k péči o děti by mělo mít přístup 90 % dětí ve věku od tří let do věku povinné školní docházky a minimálně 33 % dětí mladších tří let. Cíle ovšem letos naplnilo jen 8 zemí a asi nepřekvapí, že Česká republika mezi úspěšnými nefiguruje.

Požadavek na dostupnost předškolní péče a zaměstnanost jsou přitom přímo propojeny. V Česku i díky nedostatku školek a jeslí pracuje jen 36 % matek s mladšími dětmi, zatímco v západních zemích Evropy, například v Norsku nebo Dánsku, je jich přes 70 %. Česká republika dosahuje v tomto ohledu jednoho z nejhorších výsledků v EU.

 „Chtějí-li členské státy dosáhnout přijatého cíle 75% míry zaměstnanosti, musí zvýšit své úsilí. Opatření týkající se péče o děti by neměla být vnímána jako náklady, ale jako investice do budoucnosti.“ uvedla místopředsedkyně Komise Viviane Redingová, komisařka pro spravedlnost, základní práva a občanství.

Jihomoravský kraj: Sehnat školku je těžší než loni

V České republice je školek dlouhodobě nedostatek. Situace se ovšem velmi liší dle jednotlivých krajů a měst – někde je dostupnost předškolní péče dobrá, jinde je získání školky malým zázrakem. Například v Jihomoravském kraji se situace oproti loňskému roku zhoršuje, a především pro děti mladší 3 let je umístění do školky téměř nereálné. Jen v Brně se nedostalo do mateřských škol více než dva tisíce ze čtyř a půl tisíc předškoláků. Přednost je dávána starším dětem ve věku 4 až 5 let, což pro  mnoho rodičů může znamenat i ztrátu původního zaměstnání – to je totiž zaměstnavatel povinen pro rodiče rezervovat pouze 3 roky.

Zdroj: ec.europa.eu, idnes.cz

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Můžete používat následující HTML značky a atributy: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>