Nové programovací období je „na spadnutí“

Jaká bude struktura nových operačních programů?

Programovací období 2007-2013 pomalu dobíhá a v řadě oblastí je již podpora zcela vyčerpána. Jaký bude vstup do nového programovacího období a které oblasti budou podporovány? Významná změna nastává v regionálních operačních programech, z nichž některé byly v minulosti výrazně spojeny s netransparentními praktikami. Podpora regionům sice nekončí, regionální operační programy však budou integrovány do jediného operačního programu (IROP). Struktura je tedy celkově jednodušší a přehlednější. Ministerstvo pro místní rozvoj, které je orgánem odpovědným za koordinaci přípravy budoucího programovacího období, slibuje i zjednodušení administrativy při žádání o dotaci zavedením jednotných, standardizovaných pravidel. Do jaké míry se však tento příslib podaří naplnit je otázkou.

Jaké operační programy tedy můžete v období 2014-2020 využít?

 • Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost (OP PIK)
 • Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání (OP VVV)
 • Operační program Zaměstnanost (OP Z)
 • Operační program Doprava (OP D)
 • Operační program Životní prostředí (OP ŽP)
 • Integrovaný regionální operační program (IROP)
 • Operační program Praha – pól růstu ČR (OP PPR)
 • Operační program Technická pomoc (OP TP)
 • 10 Operačních programů cíle Evropská územní spolupráce
 • Program rozvoje venkova (PRV)
 • Operační program Rybářství (OPR)

Dodejme, že podpora z řady OP bude přímo navazovat na podporu v rámci právě dobíhajícího programového období, bude tedy možné žádat na velmi podobné záměry. Přesný obsah operačních programů však není dosud známý a potenciální žadatelé proto budou muset počkat až do oficiálního spuštění.

Zdroj: euraktiv.cz

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Můžete používat následující HTML značky a atributy: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>