Podnikat se dá i jinak

Sociální podnikání začíná být v Česku stále skloňovanějším pojmem

Stále častěji dnes vidíme snahy o tak trochu alternativní přístupy k podnikání, tedy takové, které nejdou nutně tou nejsnadnější cestou, ale berou na zřetel environmentální dopady podnikání a respektují principy rovných příležitostí. Tyto snahy již dávno nejsou jen iniciativami ojedinělých aktivistů, ale formují svébytný podnikatelský trend – tzv. sociální podnikání.

Co je sociální podnikání?

Cílem sociální ekonomiky je přispět k rozvoji lokální komunity a plnohodnotně zaměstnávat bez diskriminace i ty, kteří to mají na běžném trhu práce složité – tedy zdravotně postižené a sociálně znevýhodněné, jako jsou třeba osoby starší 50 let, lidé po výkonu trestu či například ti se zkušeností drogové závislosti. Sociální podnikání v sobě spojuje ekonomickou, sociální a environmentální dimenzi, a je to tedy zjednodušeně podnik, který je ekonomicky životaschopný a zároveň odpovědný k přírodě i k lidem. Hlavním cílem sociálních podnikatelů je samozřejmě generování zisku, většinu financí však zpětně reinvestují do vybavení podniku, vzdělávání zaměstnanců či naplňování obecně prospěšných cílů. Stále častější úspěchy sociálních podnikatelů dokazují, že tato kombinace může dobře fungovat.

Pozitivní dopady sociálního podnikání jsou zřejmé, proto jsou v současnosti podporovány z Evropských fondů. Řada evropských i českých sociálních podniků ale úspěšně realizuje své záměry bez jakékoliv dotace. Příkladem takového projektu jsou Šikulové, znojemská společnost vyrábějící modely dopravních prostředků, která byla založena v roce 2011 a které se daří rozšiřovat sortiment unikátních vlakových souprav, automobilů i letadel (http://www.sikulovesro.cz/). Ve firmě se uplatňují lidé s omezenou pracovní schopností a podílejí se tak na tvorbě originálních kousků pro modeláře i firemní zákazníky. Základ úspěchu je tedy v sociálním podnikání, tak jako i v podnikání všeobecně, jasný – konkurenceschopný podnikatelský záměr.

Social Impact Award – ocenění společensky prospěšného podnikání mladých lidí

O vzrůstajícím zájmu o tematiku sociálního podnikání mimo jiné svědčí také vznik soutěže Social Impact Award, která v Česku probíhá už druhým rokem. Soutěž je zaměřena na podporu společensky prospěšných aktivit mladých lidí a posilování jejich vztahu k sociálně odpovědné ekonomice. Vítězem prvního ročníku se stal projekt Pragulic – poznej Prahu jinak. Tento projekt založili tři studenti pražské Fakulty humanitních studií, Katarina Chalupková, Ondřej Klügl a Tereza Jurečková, a v jeho rámci organizují turistické prohlídky hlavního města – po pražských zákoutích Vás tu ovšem provedou lidé se zkušeností s životem bez domova. Ukáží vám nejen hlavní atrakce ale i zdánlivě všední místa, která doplňují svým nevšedním vyprávěním o životě na ulici. Je o ně velký zájem.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Můžete používat následující HTML značky a atributy: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>