Podpora inovativních projektů malých a středních podniků

V březnu se otevře další dotační výzva pro inovativní podniky

Podniky zaměřené na vývoj nových produktů budou mít další příležitost k získání podpory z Evropských fondů. V březnu bude vyhlášena nová výzva v prioritní ose 4.1 Zvyšování inovační výkonnosti podniků v rámci OP Podnikání a Inovace, která slibuje rozdělení 2 mld. Kč mezi podniky s novátorskými nápady. Dotační podpora v rámci této výzvy je určena pro malé a střední podniky, které uvádí na trh inovované výrobky, služby či technologie. Díky podpoře z dotace bude možné financovat pořízení strojů, know-how či licencí nutných k praktické realizaci inovativních projektů. Dotace se dále vztahuje na potřebný hardware a sítě, a také na získání relevantních školení, služeb poradců, pojistné, náklady na publicitu a pokrytí mezd. Projekty musí využívat výsledků výzkumu a vývoje a tento vývoj musí být v okamžiku podání žádosti již ukončen. Žádat o dotaci tedy nelze na pouhou obměnu výrobního zařízení a dotace také nemíří k profinancování výzkumu a vývoje samotného ale pomůže Vám výsledky Vašeho výzkumu prakticky realizovat.

Výzva je určena malým a středním podnikům s alepoň dvouletou historií a nevztahuje se tedy na úplné nováčky. Místem realizace může být celá Česká republika mimo území hlavního města Prahy. Dle již proběhlých výzev v rámci dané priority můžeme předpokládat, že výše podpory jednoho projektu může dosáhnout až 50 mil. Kč a míra dotovanosti bude až 60%. Pokud splňujete nastavené podmínky bude tato výzva vzhledem k objemu alokovaných peněz určitě dobrou šancí, jak svůj inovativní business financovat.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Můžete používat následující HTML značky a atributy: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>