Příspěvky z ÚP do začátku podnikání

Co Vás při podávání žádosti čeká?

Jste už delší dobu registrováni na úřadu práce a zvažujete podnikání? Pokud ano, pak vězte, že můžete žádat o příspěvky, které Vám do začátku pomohou. O těchto příspěvcích se poměrně málo ví, a podrobnější informace nejsou k nalezení ani na oficiálních stránkách úřadu práce, proto jsme podmínky získání těchto dotací konzultovali přímo s referentkou trhu práce ÚP v Brně, MGR. Janou Břenkovou. Na co se tedy před podáním žádosti připravit?

Příspěvek na zřízení společensky účelného pracovního místa za účelem výkonu samostané výdělečné činnosti

Dle tabulkových údajů může částka poskytnutá začínajícím podnikatelům přesáhnout 100 tisíc Kč, s podobnou podporou ale spíše nepočítejte. Většinou se reálně poskytnutá dotace pohybuje v rozmezí 50 – 60 tisíc korun – každá krajská pobočka má navíc svůj vlastní rozpočet a své prostředky, které rozděluje, proto se průměrné přisuzované částky liší.

Tato dotace slouží pouze k nákupu hmotného vybavení nutného k provozování Vámi vybrané činnosti. Na jednotlivých položkách se s úřadem práce domluvíte předem a není možné později finance použít jinak. Příspěvek je poskytován jednorázově a okamžitě, tedy ne až po nákupu konkrétních věcí. Nákup však následně musíte doložit fakturou a počítat můžete i s kontrolou vynaložení prostředků za strany úřadu.

Závazek: alespoň rok podnikání

Poskytnutí příspěvku s sebou nese jasný závazek – vykonávat zvolené podnikání jako hlavní činnost po dobu minimálně 12 měsíců. Pokud danou lhůtu nedodržíte, vracíte poměrnou část příspěvku zpět – pokud tedy například podnikáte pouze půl roku a poté podnikání ukončíte, vyzve Vás úřad k navrácení poloviny přisouzené částky. Omluvou jsou přitom pouze vážné zdravotní problémy a nikoli například mateřská dovolená.

Žádost o tento příspěvek lze podat na úřadě práce, kde je žadatel evidován. Dodejme, že na tento příspěvek nemají začínající podnikatelé nárok ze zákona, proto nikdy není jisté, zda vám bude přiznán či ne. Příspěvky schvaluje komise a není její povinností vám zamítavý posudek či “škrty” jakkoli zdůvodňovat.

Jakým kolečkem si na svém úřadu práce projedete?

 1. kontaktujte svého zprostředkovatele či zprostředkovatelku na ÚP, kde jste evidováni a informujte ho/ji o Vašem záměru podnikat

 2. dále absolvujete poradenství ohledně Vašeho podnikatelského záměru a vytvoříte si podnikatelský plán

 3. Vaši žádost přebírá zodpovědný/á referent/ka

 4. a následně ji posoudí komise.

Podnikatelský plán žadatele komise posuzuje podle jeho kvality a udržitelnosti. Výše příspěvku se odvíjí od možností daného kraje a také od předpokládaných nákladů konkrétního podnikatelského záměru, tedy dle hodnoty vybavení, které je nutné pro jeho realizaci nakoupit. Dodejme, že do nákladů můžeme zahrnout pouze zařízení s dlouhou životností a ne například spotřební materiál. Zařízení, které nakoupíte musí být ve Vaší provozovně přítomno a využíváno ještě po roce podnikání – v té době také očekávejte kontrolu z úřadu práce, která zjišťuje, zda byly fakturované položky skutečně nakoupeny a slouží svému účelu.

Co dalšího je o příspěvku dobré vědět?

– požadovaná hodnota PC techniky a software by neměla překročit 30 000 Kč;

– kancelářský nábytek lze z příspěvku nakoupit také – limit je v tomto případě 50 000 Kč;

– příspěvek nelze získat na činnost, kterou žadatel již jako OSVČ v minulosti vykonával;

– od dodání žádosti budete výsledek posouzení znát přibližně za měsíc, zahájení by pak mělo proběhnout co nejdříve;

– žádosti podávejte přibližně mesíc a půl před plánovaným zahájením podnikání – v žádosti sice můžete uvést, že chcete začít podnikat např. až za půl roku ale není to pro Vás jako žadatele výhodné, protože do té doby musíte být evidováni na ÚP, jinak nárok na příspěvek ztrácíte.

Překlenovací příspěvek

Na jednorázový příspěvek do začátku podnikání navazuje ještě tzv. příspěvek překlenovací, jehož maximální výše je 6102 Kč až po dobu 5 měsíců, lze jej ale čerpat i jednorázově. Příspěvek je opět vázán na dohodu o jeho užití, možnosti jsou celkem 3:

 1. nájem provozovny/kanceláře

 2. náklady na dopravu výrobků

 3. náklady na opravu či údržbu objektu

Příspěvek tedy NELZE využít například na úhradu telefonního účtu či na platbu zdravotního a sociálního pojištění. O příspěvek také nelze žádat, pokud nejste příjemci příspěvku na zřízení spol. účelného prac. místa za účelem výkonu samostatné výdělečné činnosti.

A co budete k získání těchto příspěvků potřebovat?

 • potvrzení o bezdlužnosti (z finančního úřadu, celního úřadu, zdravotní pojišťovny a správy sociálního zabzpečení) – pokud jste již v minulosti podnikali, vězte, že budete muset tato potvrzení doložit i na IČO

 • účet na vlastní jméno (nemusí být podnikatelský)

 • doklad o vztahu k objektu, kde budete podnikání vykonávat

 • podnikatelský plán (rozsah není stanoven, musí být ale přesvědčivý a obsahovat všechny náležitosti požadované úřadem)

Informace v článku vychází z veřejné konzultace s referentkou trhu práce z ÚP Brno Mgr. Janou Břenkovou, která proběhla 24. 5. 2013 v prostorách CYRRUS ADVISORY.

 

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Můžete používat následující HTML značky a atributy: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>