projekt

Projekt Nezávislé ženy – Start-up CYRRUS ADVISORY je zaměřen na aktivní ženy, které by rády své podnikatelské sny proměnily ve skutečnost. Tento projekt nabízí komplexní motivačně-vzdělávací program pro 40 účastnic a jeho cílem je napomoci těmto ženám osamostatnit se na trhu práce a založit vlastní podnik.

Proč je důležité se na podporu podnikání žen zaměřovat?

Vzhledem k negativnímu vývoji na trhu práce se samostatné podnikání stává významnou cestou, jak se plnohodnotně profesně uplatnit a seberealizovat. Ženy však stále mezi podnikajícími tvoří výraznou menšinu a vytváří tak značný nevyužitý potenciál. Při zvažování podnikání jako možné cesty ženám častěji brání obavy z vlastní podnikatelské nezkušenosti a strach z neúspěchu. Projekt Nezávislé ženy- Start-up CYRRUS ADVISORY se proto zaměřuje na podporu začínajících podnikatelek, kterým napomůže získat nejen potřebné know-how ale i kýženou sebedůvěru.

Co Vám účast v projektu přinese:

• praktické kurzy zaměřené na podnikatelské znalosti, měkké dovednosti, právní minimum i zásady finančního řízení vlastní firmy

• vedení mentory, kteří mají s podnikáním bohaté zkušenosti a pomůžou začínajícím podnikatelkám vyvarovat se zbytečných chyb

• poradenství týkající se podnikání i rovných příležitostí a diskriminace na trhu práce

• seznámení se s dalšími začínajícími podnikatelkami a sdílení nápadů v motivujícím prostředí

Projekt je zaměřen na začínající podnikatelky v Jihomoravském kraji. Účast v projektu je zdarma.Zapojit se mohou maminky a ženy z celého JMK díky poskytování služby péče o děti v době lekcí a příspěvků na cestovné.

Vzdělávací kurzy budou probíhat již od února a to vždy ve čtvrtek v budově Domu umění města Brna na Malinovského náměstí, v čase od 15:25 do 17:25 nebo od 17:40 až do 19:40. Komplexní vzdělávací program bude ukončen v září 2013.

Pokud Vás projekt zaujal, přihlaste se na e-mailu jana.valova@cyrrus.cz a my Vám následně zašleme krátký registrační formulář.

Hlavním realizátorem projektu je společnost CYRRUS ADVISORY, a.s., partnery jsou European Leadership & Academic Institute v.o.s. a Zaměstnanost o. s.

plakat klicova dirka