Regulace odborných povolání nesmí omezovat podnikání

Snížení regulací profesí je snad v dohlednu

Regulace odborných povolání je důležitou formou ochrany spotřebitelů, neměli bychom to s ní ovšem přehánět. Alespoň takovýto signál České republice vyslala Rada, která nám doporučuje počet regulovaných profesí (a s tím spojenou administrativní zátěž) významně snížit.

Česká republika se co do počtu regulovaných povolání řadí na přední příčky v rámci Evropy – zatímco například ve Švédsku je těchto profesí 60, u nás je regulovaných povolání 362, navíc podmínky pro výkon těchto profesí jsou v Česku nastaveny extrémně přísně, především co se týče požadované praxe. Takovýto přístup přitom brání rozvoji podnikatelského prostředí, což dopadá nejen na tuzemské podnikatele, ale i na zájemce ze zahraničí.

Jedním z požadavků Rady je uplatnění zásady transparentnosti, dle kterého bude každý členský stát muset nahlásit seznam povolání, která reguluje. Během příštích dvou let státy provedou vzájemné hodnocení a zdůvodnění překážek omezujících přístup k určitým povoláním. U nepřiměřeně regulovaných profesí by se následně měly podmínky citelně uvolnit.

Evropský profesní průkaz

Uplatnění pracovníků v regulovaných profesích v rámci celé Evropské unie by měl usnadnit také Evropský profesní průkaz. V současné době přitom migrace pracovníků v regulovaných profesích představovala pro tyto osoby značnou administrativní, časovou i finanční zátěž. Evropský profesní průkaz je elektronické potvrzení, které má za cíl administrativní postupy nezbytné pro uznávání regulovaných profesí v jiném členském státě výrazně zjednodušit. Osoba vykonávající činnost, která je regulovaná v jiném členském státě, zažádá v domovském státě (přes elektronické rozhraní) o uznání kvalifikace. Domácí stát pak kontaktuje hostující stát skrze systém pro výměnu informací o vnitřním trhu (IMI) a na základě předložených dokumentů vystaví žadateli evropský profesní průkaz. Díky zapojení domovského státu se výrazně sníží požadavky na překlad dokumentů, přijímající stát je navíc povinen dokumenty validovat ve stanovené lhůtě, jinak bude kvalifikace žadateli uznána automaticky.

Zdroj: businessinfo.cz

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Můžete používat následující HTML značky a atributy: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>