Seriál „Diskriminace na trhu práce a možnosti obrany“: Pravomoci ombudsmana

S případy diskriminace se můžete nově obrátit i na Kancelář veřejného ochránce práv

Již tři roky mají občané další možnost, jak řešit případy diskriminace – od roku 2009, kdy byl vydán zastřešující antidiskriminační zákon, totiž funguje Kancelář veřejného ochránce práv jako tzv. Equality body (antidiskriminační místo). Ke standardní činnosti parlamentního ombudsmana, který má chránit osoby před nedobrou správou a osoby omezené na svobodě před špatným zacházením, tak přibyla povinnost zabývat se i některými soukromoprávními vztahy. Pokud jste se tedy setkali s diskriminací, ať už na základě věku, rasy, etnicity, pohlaví, sexuální orientace, vyznání či zdravotního postižení, můžete se na ombudsmana obrátit.

Nejčastější podněty

Jak se ukazuje, o téma diskriminace a pomoc ze strany ombudsmana je značný zájem. Na adresu Kanceláře veřejného ochránce práv denně přichází několik desítek podnětů upozorňujících na nespravedlivé jednání. Podněty se týkají nejčastěji diskriminace v oblasti zaměstnání (např. případy nerovného odměňování, diskriminačních inzerátů apod.) ale zasahují i do jiných oblastí, kde se může projevovat diskriminační jednání.  Diskriminace na základě pohlaví vytváří značný podíl příchozích podnětů, nejvíce ale občany trápí znevýhodňování na základě věku, které se stává velkým problémem.

Příklady řešených podnětů

Jeden z případů, kterým se Kancelář zabývala, se týkal velkoobchodu, který nepovoloval vstup s dětmi do 12 let, což dle podnětu občanů i výroku Kanceláře diskriminuje podnikající rodiče. Velkoobchod uváděl, že se jedná o bezpečnostní opatření, což je samozřejmě legitimní důvod, dá se ale naplnit i jinými prostředky- například zřízením dětského koutku.

Příkladem z ranku diskriminace na základě pohlaví byl případ nemocnice, která lékařkám platila menší mzdu než lékařům. Tento konkrétní případ byl vyřešen úspěšně – nemocnice uvedla, že si tento stav neuvědomovala a po upozornění na platovou nerovnost tabulky změnila tak, aby byla stejná práce také stejně hodnocena.

Co je pravomocí ombudsmana?

Ombudsman a jeho kancelář provádí právní analýzu situace oběti, upozorní na sporné otázky a navrhnou nejvhodnější postup.  Kancelář též vyjednává se společnostmi, kde dle podnětů dochází k diskriminaci a snaží se situaci vyřešit dialogem – žaloby bývají vždy až krajním řešením sporné situace, jako mnohem produktivnější se ukazuje právě smírné řešení. Pravomoci ombudsmana ovšem nejsou dostatečné – zdárné vyřešení případů vyžaduje spolupráci všech stran, tedy i firem obviněných z diskriminace.

Jak ale upozorňuje Olga Svobodová z Kanceláře veřejného ochránce práv, firmy jsou často k dialogu (možná až překvapivě) ochotné. Mnoho podnětů tak bylo vyřešeno úspěšně – pokud proto máte zkušenosti s diskriminací, má smysl se na Ombudsmana obrátit. Jestli ale máte přece jen obavy pustit se do těchto citlivých vod, můžete Kancelář požádat alespoň o radu či podat stížnost anonymně.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Můžete používat následující HTML značky a atributy: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>