Seriál „Diskriminace na trhu práce a možnosti obrany“

I. Stížnost

Diskriminace na trhu práce je dosud velkým problémem a jeho řešení není snadné. Určité možnosti obrany zde však jsou – v rámci tohoto seriálu se proto krátce podíváme na formální příležitosti, jak s diskriminací na trhu práce bojovat. V zásadě můžeme říci, že nám legislativa nabízí dvě hlavní možnosti, jak na svou zkušenost s diskriminací upozornit: žalobu či některou formu stížnosti. Právě na stížnosti se zaměříme nejdříve.

Boj proti diskriminaci je někdy karikován jako zbytečný import ze Západu či neférový bič na zaměstnavatele – cílem opatření však není planě zaměstnavatele šikanovat ale dát těm, kteří se cítí znevýhodnění možnost účinné obrany. Diskriminaci na trhu práce si lidé sami uvědomují (dle průzkumu STEM si tři čtvrtiny dotázaných myslí, že k diskriminaci na trhu práce dochází; STEM 2005), méně už však vědí, jak na ni upozorňovat. Pokud tedy zkušenost s diskriminací na trhu práce máte, vězte, že stížnost je možností, jak nejen ukázat, že takovéto jednání není v pořádku, ale také jak zajistit nápravu.

Jaká témata lze stížností řešit a kam se obrátit?

Zpracování stížností má v gesci více institucí:

1. Úřad práce – zabývá se například případy diskriminačních přijímacích pohovorů či inzerátů (například stížnost na inzeráty, které bez jasného důvodu hledají pouze muže či ženy či přijímací pohovory, které obsahují nepřiměřené otázky o rodinné situaci uchazeče apod.).

2. Inspektorát práce – zabývá se všemi případy, kdy má zaměstnanec či zaměstnankyně pocit, že zaměstnavatel porušuje povinnosti vyplývající z pracovně-právních vztahů, jako je nerovné odměňování za stejnou či velmi podobnou práci apod.

3. Kancelář veřejného ochránce práv – od roku 2009 působí jako tzv. Equality point. Na Kancelář veřejného ochránce práv se můžete obrátit v jakýchkoli problémech souvisejících s diskriminací. Ochránce se bude případem zabývat z právního hlediska, vysloví výrok, zdali dle jeho zjištění došlo či nedošlo k diskriminaci a navrhne oběti diskriminace možnosti dalšího postupu.

Pověřené orgány situaci prošetří a mohou požadovat nápravu i udílet pokuty. Dodejme, že na tyto instituce se můžete obrátit nejen v otázkách diskriminace na základě pohlaví ale také věku, rodičovství a řady dalších kritérií.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Můžete používat následující HTML značky a atributy: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>