Splatnost faktur bude 30 dnů, sankce za nesplacení se zvyšují

Poslanci schválili novelu obchodního zákoníku

Poslanci schválili novelu obchodního zákoníku, která přímo reaguje na  špatnou platební morálku firem v českém podnikatelském prostředí. Tato novela přitom měla nabýt účinnosti již v březnu, jak členským státům předepisuje směrnice Evropského parlamentu a Rady 2011/7/EU ze dne 16. února 2011 o postupu proti opožděným platbám v obchodních transakcích. Schválení se však pozdrželo kvůli neshodám mezi Senátem a Poslaneckou sněmovnou. Senát navrhoval prodloužit dobu splatnosti na 60 dní, Poslanecká sněmovna však horní komoru Parlamentu nakonec přehlasovala, a schválila kratší 30denní lhůtu.

Pozdní splácení faktur nepříznivě dopadá především na drobné živnostníky a malé firmy, v Česku je navíc spíše pravidlem. Dle analýzy společnosti ČSOB Factoring hradily české firmy své závazky průměrně za 77 dní, se zpožděním je zaplacena přibližně každá 3. faktura. Nepřekvapí, že z hlediska platební morálky je na tom v současnosti nejhůře oblast stavebnictví a zdravotnictví. České firmy navíc jen málo využívají podpůrná opatření, jako je nabídka slevy či výhodnějších podmínek za předčasné splacení faktur. Trend pozdního splácení má přitom negativní dopad na finanční řízení firem a často vede k tzv. druhotné platební neschopnosti.

Tvrdší sankce

Novela kromě lhůty upravuje také možné sankce za pozdní splácení. Úroky z prodlení lze nově naúčtovat i bez toho, aby věřitel dlužníka o překročení lhůty informoval. Věřitel bude mít navíc nárok na úhradu minimální výše nákladů, které mu v souvislosti s vymáháním pohledávky vznikají. Dalším opatřením chránícím poskytovatele, je také nastavení maximální ujednané doby pro přejímku zboží nebo služeb na 30 dní.

Zdroj: psp.cz, csobfactoring.cz

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Můžete používat následující HTML značky a atributy: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>