SWOT analýza

SWOT analýza je metoda, kterou můžeme využít v různých oblastech a pro různé fáze i části našeho projektu.

SWOT analýza nám pomáhá odkrývat existující příležitosti a vytyčit si strategii, díky které se lépe odlišíme od stávající konkurence – kvalitně zpracovaná analýza nám proto pomůže náš podnik rozvíjet úspěšně a na pevných základech. Tím, že rozumíme silným ale i slabším stránkám našeho projektu, jsme totiž lépe připraveni rovněž na vnější hrozby, které by nás jinak mohly zaskočit.

Jak postupovat při sepisování SWOT analýzy

Silné (Strengths) a Slabé (Weaknesses) stránky by měly popisovat vnitřní faktory analyzovaného podniku, projektu nebo jeho vybrané dílčí části. Příležitosti (Opportunities) a Hrozby (Threats) se pak vztahují ke vnějšímu prostředí.

Napište si odpovědi na následující otázky:

Silné stránky:

 • Jaké výhody má můj podnik/projekt?
 • Co děláme lépe než všichni ostatní?
 • Z jakých jedinečných nebo nízkonákladových zdrojů můžeme čerpat na rozdíl od ostatních?
 • Co vidí ostatní jako naše silné stránky?
 • Které faktory znamenají, že získáme zákazníky právě my?
 • V čem je naše jedinečnost?

Zamýšlejte se nad svými silnými stránkami jak z vnitřní perspektivy, tak z pohledu vašich zákazníků a konkurentů na trhu. Pokud máte problém  vaše silné stránkyidentifikovat, zkuste si jednoduše sepsat charakteristiky svého podniku/projektu – mezi nimi vaše silné stránky najdete. Budou to zejména ty, které vás nejvýrazněji odlišují od vaší konkurence. Definovat svou konkurenční výhodu je zásadní, proto nikdy nepodceňujte podrobnou analýzu konkurence.

Slabé stránky:

 • Co bychom mohli zlepšit?
 • Čemu bychom se měli vyhnout?
 • Co vidí ostatní na našem trhu jako naše slabé stránky?
 • Čím ztrácíme zákazníky?

Opět se dívejte na vnitřní faktory, ovlivňující způsob vaší práce, plus jak tyto charakteristiky dopadají na vaše zákazníky či dodavatele, konkurenci a pod.

 • Máme unikátní produkt/knowhow?
 • Máme dostatečně velké portfolio produktů?
 • Jak silná je naše závislost na dodavatelích?
 • Jaké jsou naše personální náklady?
 • Jak rychle dokážeme reagovat na poptávku či komunikaci zákazníků?
 • Jaká je naše flexibilita vůči změnám na trhu?
 • Budeme moct investovat do rozvoje, do reklamy?

Příležitosti:

 • Jaké příležitosti vidíte?
 • Jaké zajímavé trendy vidíte?
 • Existuje pro vás příznivý vývoj technologií nebo trhů?
 • Vyvíjí se pro vás příznivé nějaké politické nebo ekonomické faktory?
 • Mění se pro vás příznivě společnost, populace, životní styl lidí apod., tak že roste význam vašeho oboru podnikání?
 • Existuje nějaká mezera na vašem trhu, kterou můžete využít?
 • Očekáváte nějaké významné události, akce ve vašem okolí?
 • Nabízí se spolupráce s novými dodavateli?
 • Vznikají další distribuční řetězce?
 • Mohli byste outsourcovat některé činnosti podniku?

Při popisu příležitostí je užitečné podívat se zpět na naše silné stránky a zamyslet se, zda nám neotevírají nějaké nové příležitosti. A naopak, podívejte se na své slabé stránky a zamyslete se, jaké nové příležitosti byste mohli využít jejich eliminováním.

Hrozby:

 • Jakým překážkám čelíte?
 • Co se daří vaší konkurenci?
 • Existují substituty pro váš produkt/vaši službu?
 • Mění se nějak nepříznivě pro vás legislativa?
 • Nachází se hospodářství v recesi a je kupní síla lidí omezena?
 • Ohrožuje vaši pozici měnící se technologie?
 • Máte problémy se zadlužeností nebo hotovostním tokem?
 • Mohou některé vaše slabé stránky vážně ohrozit váš projekt?

Naším cílem by mělo být maximálně využívat naše silné stránky a vytěžit nejvíce z toho, co umíme. Ve svém podnikatelském záměru si vždy také napište, jakým způsobem máte v úmyslu eliminovat své slabé stránky. Maximální využívání příležitostí vede k posílení naší pozice na trhu. Zároveň je třeba být si vědom hrozeb a naučit se včas reagovat na jejich možné důsledky a tvořivě je kompenzovat.

Autor: Mgr. Zora Kounovská, pro projekt Nezávislé ženy

 

Čtěte více:

Analýza konkurence

Jak na podnikatelský plán

 

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Můžete používat následující HTML značky a atributy: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>