Zahájení živnostenského podnikání

Jak na živnosti

Pokud jste se rozhodli začít podnikat, velmi pravděpodobně si vyberete jednu z možných forem živnosti. Jaké podmínky je u živnostenského podnikání potřeba splnit a jak na to?

Především je nutné si ujasnit, zda činnost, kterou chcete vykonávat, je klasifikována jako živnosti volná, vázaná či řemeslná. Pro vykonávání volné živnosti je třeba splňovat pouze základní podmínky, tedy věk nad 18 let, bezúhonnost a způsobilost k právním úkonům. Pro výkon vázané či řemeslné živnosti jsou již podmínky přísnější a žadatel musí prokázat také svou odbornou způsobilost. Je tedy potřeba disponovat příslušným odborným vzděláním, které se ve většině oborů ovšem dá rovněž nahradit doloženou praxí. Pokud podmínku příslušného vzdělání ani praxe nesplňujete sami, můžete také ustanovit tzv. odpovědného zástupce, který živnost odborně zaštítí. Podmínky se u té které odbornosti samozřejmě liší a je tedy vždy nutné si jejich konkrétní nastavení ověřit.

A jaký obor živnosti si pro svou činnost vybrat? Zde se musí podnikající rozhodnout do značné míry sami. V případě většiny oblastí zjistíte, že existuje více živnostenských oborů, které se vašemu záměru přibližují. Řada činností se může „vejít“ do volné i vázané živnosti, záleží proto vždy na přesném rozsahu práce, která bude vykonávána. Například v oblasti potravinářství existuje volná živnost Výroba potravinářských a škrobárenských výrobků ale také vázané živnosti, které zastřešují jiné činnosti a vyžadují již vyšší odbornost. V oboru cestovního ruchu je situace obdobná – můžete zvolit buďto volnou živnost Provozování cestovní agentury nebo provozovat cestovní kancelář, která má větší pravomoci ale vyžaduje také koncesi, kterou lze získat pouze při naplnění všech požadavků na odborné vzdělání a zkušenosti.

Ideální je proto pročíst si obsah všech relevantních živnostenských oborů a zvážit, které z nich budou pro registraci nejvhodnější, a které nejlépe odpovídají činnostem, které chcete jako podnikatelé nabízet. Živností si samozřejmě můžete ohlásit více najednou, a to bez navýšení správního poplatku. Správní poplatek za ohlášení živnosti při vstupu do živnostenského podnikání je 1000 Kč, 500 Kč pak zaplatíte za další ohlášení živnosti, a to bez ohledu na to, zda ohlašujete jednu či více živností současně.

Svou volnou i vázanou živnost můžete ohlásit na kterémkoliv živnostenském úřadě, prostřednictvím kontaktních míst veřejné správy tedy tzv. Czech Pointů či elektronicky prostřednictvím informačního systému Registru živnostenského podnikání. Na úřadě vám poradí, zda se registrací řeší i změny na vašem finančním úřadě, zdravotní pojišťovně a České správě sociálního zabezpečení, nebo zda budete muset tyto instituce navštívit sami a co bude nutné si vzít s sebou.

Volnou živnost můžete vykonávat ke dni jejího ohlášení, registrace vázané živnosti vás zdrží více – úřad provede zápis do živnostenského rejstříku do 5 dnů po ohlášení a u některých živností si stanovuje též 30denní lhůtu pro schválení žádosti.

Čtěte více:

Jak na podnikatelský plán

Zdroj:

www.businessinfo.cz

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Můžete používat následující HTML značky a atributy: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>