Zaručená mzda – jaké jsou minimální mzdy v jednotlivých profesích?

Minimální mzda není jen jedna

O minimální mzdě se často hovoří jako o jediné částce, méně se ale ví, že určitá hranice minimálního příjmu je stanovena také pro jednotlivé skupiny prací a zjednodušeně tedy můžeme říci, že minimálních mezd máme hned několik. V tomto případě mluvíme o tzv. zaručených mzdách, které jsou definovány pro 8 skupin prací dle jejich obsahu a náročnosti. Stejně jako minimální mzdu, také hladiny zaručených mezd musí zaměstnavatelé dodržovat. Od srpna 2013 navíc došlo nejen k navýšení základní minimální mzdy z 8000 na 8500 Kč, ale také ke stanovení vyšších mezd zaručených.

První skupina prací odpovídá nejjednodušším manipulačním pracím a je ohodnocena klasickou minimální mzdou, tedy 8500 korunami. Ostatní skupiny již vyžadují určitou míru odbornosti či vlastní volby postupu práce ze strany zaměstnance a jejich ohodnocení je proto vyšší. Popis jednotlivých skupin je poměrně obecný a ne vždy je snadné jasně vymezit, do které skupiny prací to které konkrétní zaměstnání spadá. Přesto se nevyplácí zaručenou mzdu podcenit a například hodnotit nejnižší minimální mzdou práce vyžadující jasnou odbornost – zde je pochybení na straně zaměstnavatele zjevné a v případě kontroly lze očekávat finanční postih. Jaké skupiny prací tedy odlišujeme a jaká je pro ně stanovena zaručená mzda?

Do druhé skupiny prací řadíme zaměstnání, které vyžadují jednoduchou odbornost a samostatné řešení dílčích úkolů jako je vedení jednoduchých evidencí apod. Minimální platové ohodnocení prací v rámci této skupiny se navýšilo na 9400 korun měsíčně. Třetí skupina odpovídá pracím vyžadujícím samostatné řešení úkolů nebo značnou fyzickou zátěž, jako je manipulace s finanční hotovostí či samostatná práce na počítačích, plat v tomto případě nesmí být nižší než 10400 Kč. Mezi čtvrtou skupinu se řadí tzv. odborné specializované práce a zaměstnání, které vyžadují koordinaci ostatních spolupracovníků, jako je účtování pohledávek a závazků, servis strojů nebo organizace provozu, se zaručeným minimem 11400 Kč. Pátá skupina odpovídá koordinaci specializovaných prací jako je zajištění personální a mzdové agendy či vedení účetnictví, minimální mzda v podobných oborech pak dosahuje 12600 korun měsíčně. Šestá skupina zahrnuje tzv. systémové specializované práce, například tvorbu metodiky účetnictví nebo administrace systému výpočetní techniky, zaručen je zde plat ve výši 13900 Kč. Do sedmé skupiny se řadí tvůrčí systémové práce, jako je zpracování marketingové strategie firmy či provádění finančních operací, se zaručenou výší mezd 15400 Kč. Do nejvyšší osmé skupiny pak řadíme nejnáročnější obory, například stanovování finanční strategie firmy – v takovém případě zaručená mzda dosahuje 17 000 Kč měsíčně.

Úplné znění nařízení a další příklady zaměstnání v rámci jednotlivých skupin prací také dle oborů, najdete zde.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Můžete používat následující HTML značky a atributy: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>