Získejte příspěvek na vytvoření nového pracovního místa

ÚP podporují zaměstnávání osob znevýhodněných na trhu práce

Pokud potřebujete rozšířit svoji zaměstnaneckou základnu, vyplatí se podívat na možnosti subvencí nabízených prostřednictvím Úřadů práce ČR. Na vytvoření nového pracovního místa můžete získat významný finanční příspěvek – stačí, pokud pracovní místo nabídnete kandidátovi, který je na trhu práce znevýhodněný.

Základní možností, jak získat finance na částečnou úhradu mezd nových zaměstnanců, je využít příspěvků ÚP, který je poskytován na vytvoření tzv. společensky účelného pracovního místa. Na toto nově vytvořené pracovní místo lze obecně získat příspěvek ve výši až 19 000 Kč. Základním předpokladem je zaměstnání nového kolegy z cílové skupiny, například dlouhodobě nezaměstnaných osob, absolventů do 25 let nebo kolegů v pokročilejším věku.

Kromě výše uvedené podpory je možné využít příspěvek také na vytvoření tzv. chráněného pracovního místa. Chráněné pracovní místo je pracovní místo zřízené zaměstnavatelem pro osobu se zdravotním postižením na základě písemné dohody s úřadem práce. Výše jednotlivých příspěvků je variabilní a odvíjí se od násobku průměrné mzdy v národním hospodářství za první až třetí čtvrtletí předchozího kalendářního roku, od míry zdravotního postižení a počtu zřízených pracovních míst.

Oba příspěvky jsou poskytovány pouze firmám, které vytvoří nové pracovní místo. Nelze tedy pouze nahradit jednoho kolegu jiným – v takovémto případě ÚP příspěvky neposkytuje.

Dodejme, že každý úřad práce má podmínky jako je udržitelnost pracovních míst či konkrétní výši příspěvku nastaveny trochu jinak, a jsou závislé také na míře nezaměstnanosti daného regionu – proto doporučujeme možnost příspěvku a jeho výši konzultovat přímo s Vaší místně příslušnou pobočkou. Finanční podpora prostřednictvím úřadů práce je zatím relativně málo využívaná a známá, přitom by řadě firem mohla pomoci rozšířit kapacitu a zvětšit objem poskytovaných služeb a navíc zaměstnávat osoby, které by si jinak své místo na trhu práce hledaly jen velmi obtížně. Pokud tedy vytvoření podobného pracovního místa zvažujete, neváhejte, a na Váš místně příslušný úřad práce se obraťte.

Jednotlivé žádosti o příspěvek si můžete stáhnout na Integrovaném portálu MPSV: http://portal.mpsv.cz/sz/zamest/kestazeni#o4

Zdroj: www.businessinfo.cz

  1. Petra

    Dobrý den,

    zajímalo by mne jestli se příspěvek na vytvoření nového pracovního místa týká i žen po rodičovské dovolené vedené na úp. A jak dlouho musí být zaregistrované?
    Děkuji za odpověď Petra Talábová

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Můžete používat následující HTML značky a atributy: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>